A Novel Cx50 Insert Mutation from a Chinese Congenital Cataract Family Impairs Its Cellular Membrane Localization and Function

Xiukun Cui, Zheng Zhou, Keke Zhu, Ruiping Feng, Jiuli Han, Mengyuan Li, Shuangfeng Wang, Jing Li, Jing Zhang, Qiying Jiang, Wanting Zhang, Hongmei Mu, Yutao Liu, Yanzhong Hu

Research output: Contribution to journalArticle

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A Novel Cx50 Insert Mutation from a Chinese Congenital Cataract Family Impairs Its Cellular Membrane Localization and Function'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences