Association of the ENGRAILED 2 (EN2) gene with autism in Chinese Han population

Lifang Wang, Meixiang Jia, Weihua Yue, Fulei Tang, Mei Qu, Yan Ruan, Tianlan Lu, Handi Zhang, Hao Yan, Jing Liu, Yanqing Guo, Jishui Zhang, Xiaoling Yang, Dai Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

51 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Association of the ENGRAILED 2 (EN2) gene with autism in Chinese Han population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences