Disruption of growth factor receptor-binding protein 10 in the pancreas enhances β-cell proliferation and protects mice from streptozotocin-induced β-cell apoptosis

Jingjing Zhang, Ning Zhang, Meilian Liu, Xiuling Li, Lijun Zhou, Wei Huang, Zhipeng Xu, Jing Liu, Nicolas Musi, Ralph A. DeFronzo, John M. Cunningham, Zhiguang Zhou, Xinyun Lu, Feng Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Disruption of growth factor receptor-binding protein 10 in the pancreas enhances β-cell proliferation and protects mice from streptozotocin-induced β-cell apoptosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences