Efficiently tracking of stem cells in vivo using different kinds of uperparamagnetic iron oxide in swine with myocardial infarction

Gen Shan Ma, Chun Mei Qi, Nai Feng Liu, Cheng Xing Shen, Zhong Chen, Xiao Jun Liu, Yao Peng Hu, Xiao Li Zhang, Gao Jun Teng, Sheng Hong Ju, Ming Ma, Yao Liang Tang

Research output: Contribution to journalArticle

9 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Efficiently tracking of stem cells in vivo using different kinds of uperparamagnetic iron oxide in swine with myocardial infarction'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences