Imaging bacteriorhodopsin-like molecules of claret-membranes from Tibet halobacteria xz515 by atomic force microscope

Lin Tang, Qing’an Sun, Qingguo Li, Yibo Huang, QingQing Wei, Yi Zhang, Jun Hu, Zhihong Zhang, Minqian Li, Fujia Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Imaging bacteriorhodopsin-like molecules of claret-membranes from Tibet halobacteria xz515 by atomic force microscope'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences