Interaction between protein kinase D1 and transient receptor potential V1 in primary sensory neurons is involved in heat hypersensitivity

Haihao Zhu, Yanrui Yang, Hua Zhang, Yan Han, Yafang Li, Ying Zhang, Dongmin Yin, Qihua He, Zhiqi Zhao, Peter M. Blumberg, Jisheng Han, Yun Wang

Research output: Contribution to journalArticle

13 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Interaction between protein kinase D1 and transient receptor potential V1 in primary sensory neurons is involved in heat hypersensitivity'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences