International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia: Design, rationale, and preliminary results

Jiang He, Bruce Neal, Dongfeng Gu, Paibul Suriyawongpaisal, Xue Xin, Robert Reynolds, Stephen MacMahon, Paul K. Whelton, Dale Glasser, Rajiv Patni, Xin Hua Zhang, Lydia A. Bazzano, Jing Chen, Paul Muntner, Kristi Reynolds, Neil Chapman, Mark Woodward, Xigui Wu, Wenqi Gan, Shaoyong SuDonghai Liu, Xiufang Duan, Guangyong Huang, Yifeng Ma, Xiu Liu, Zhongqi Tian, Xiaofei Wang, Guangyong Fan, Jiaqiang Wang, Changlin Qiu, Ling Yu, Xiaodong Pu, Xinsheng Bai, Linsen Li, Wei Wu, Lihua Xu, Jing Liu, Yuzhi Jiang, Yuhua Lan, Lijiang Huang, Huaifeng Yin, Xianping Wu, Ying Deng, Jun He, Ningmei Zhang, Xiaoyan Yang, Xiangfu Chen, Renmin Wei, Xingzhong Liu, Huaiyu Ruan, Ming Li, Changqing Zhang, Naying Chen, Xiaoyu Meng, Fangqing Wei, Yongfang Xu, Tianyi Wu, Jianjiang Ji, Chaoxiu Shi, Ping Yang, Ligui Wang, Yuzhi Hu, Li Yan, Yanjuan Wang, Cailiang Yao, Liangcai Ma, Jun Zhang, Mingao Xu, Zhengyuan Zhou, Jianjun Mu, Zhexun Wang, Huicang Li, Zirui Zhao, Sayan Cheepudomwit Porntip Loelekla, Piyamitr Srithara, Poolsook Sariyaporn, Pairao Pongchoke, Somboon Jaiyavat, Charermsri Nantawan, Vachira Kasikoson, Somsak Thamthitiwat, Penprapa Siviroj, Jiraporn Suwanteerangkul, Pyatat Tasanavivat, Pattapong Kessomboon, Sujinan Horas, Virasakdi Chongsuvivatwong, Tada Yipintsoi, Nualta Apakupakul, Walla Jirathamopas, Woravut Jintapakorn, Vongsvat Kosulwat, Atitada Boonpraderm, Amornrat Wongchanapai, Chayanist Wanijjakul

Research output: Contribution to journalArticle

51 Citations (Scopus)

Abstract

Objectives: The overall objective of the international Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia (InterASIA) was to estimate the prevalence and distribution of cardiovascular disease risk factors, including hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, obesity, cigarette smoking, and physical inactivity, in the general population of both China and Thailand. Methods and Results: A multistage cluster sampling method was used to select a nationally representative sample of 15,838 adults, aged 35-74 years, in China, and 5,350 similarly aged adults in Thailand. Data on medical history, cigarette smoking, alcohol consumption, diet, physical activity, and awareness and control of risk factors for cardiovascular disease, were collected. Blood pressure, body weight and height, and hip and waist circumferences, were measured using standard methods. Fasting blood specimens were collected to measure levels of total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, glucose, and creatinine. All data were carefully collected by specially trained, experienced observers using standardized methods and a stringent level of quality control. The prevalence of self-reported cardiovascular disease in Chinese adults aged 35-74 years was 3.3% in men and 3.6% in women (representing 8,147,000 male and 8,270,000 female cases nationally). The prevalence of self-reported cardiovascular disease in Thai adults was 1.5% in men and 1.7% in women (representing 184,000 male and 226,000 female cases). Conclusions: The InterASIA study provides important information on the current prevalence and control of both cardiovascular disease and its risk factors in the region. These findings will be useful for developing national strategies to reduce the large, and increasing, burden of cardiovascular disease in China and Thailand.

Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)260-268
Number of pages9
JournalEthnicity and Disease
Volume14
Issue number2
StatePublished - Mar 1 2004

Fingerprint

Cardiovascular Diseases
Thailand
China
Smoking
Body Height
Waist Circumference
Hypercholesterolemia
Alcohol Drinking
Quality Control
HDL Cholesterol
Hip
Fasting
Creatinine
Triglycerides
Obesity
Cholesterol
Body Weight
Exercise
Diet
Blood Pressure

Keywords

  • Blood pressure
  • Cardiovascular disease risk factors
  • China
  • Coronary heart disease
  • Cross-sectional studies
  • Lipids
  • Stroke
  • Thailand

ASJC Scopus subject areas

  • Epidemiology

Cite this

He, J., Neal, B., Gu, D., Suriyawongpaisal, P., Xin, X., Reynolds, R., ... Wanijjakul, C. (2004). International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia: Design, rationale, and preliminary results. Ethnicity and Disease, 14(2), 260-268.

International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia : Design, rationale, and preliminary results. / He, Jiang; Neal, Bruce; Gu, Dongfeng; Suriyawongpaisal, Paibul; Xin, Xue; Reynolds, Robert; MacMahon, Stephen; Whelton, Paul K.; Glasser, Dale; Patni, Rajiv; Zhang, Xin Hua; Bazzano, Lydia A.; Chen, Jing; Muntner, Paul; Reynolds, Kristi; Chapman, Neil; Woodward, Mark; Wu, Xigui; Gan, Wenqi; Su, Shaoyong; Liu, Donghai; Duan, Xiufang; Huang, Guangyong; Ma, Yifeng; Liu, Xiu; Tian, Zhongqi; Wang, Xiaofei; Fan, Guangyong; Wang, Jiaqiang; Qiu, Changlin; Yu, Ling; Pu, Xiaodong; Bai, Xinsheng; Li, Linsen; Wu, Wei; Xu, Lihua; Liu, Jing; Jiang, Yuzhi; Lan, Yuhua; Huang, Lijiang; Yin, Huaifeng; Wu, Xianping; Deng, Ying; He, Jun; Zhang, Ningmei; Yang, Xiaoyan; Chen, Xiangfu; Wei, Renmin; Liu, Xingzhong; Ruan, Huaiyu; Li, Ming; Zhang, Changqing; Chen, Naying; Meng, Xiaoyu; Wei, Fangqing; Xu, Yongfang; Wu, Tianyi; Ji, Jianjiang; Shi, Chaoxiu; Yang, Ping; Wang, Ligui; Hu, Yuzhi; Yan, Li; Wang, Yanjuan; Yao, Cailiang; Ma, Liangcai; Zhang, Jun; Xu, Mingao; Zhou, Zhengyuan; Mu, Jianjun; Wang, Zhexun; Li, Huicang; Zhao, Zirui; Porntip Loelekla, Sayan Cheepudomwit; Srithara, Piyamitr; Sariyaporn, Poolsook; Pongchoke, Pairao; Jaiyavat, Somboon; Nantawan, Charermsri; Kasikoson, Vachira; Thamthitiwat, Somsak; Siviroj, Penprapa; Suwanteerangkul, Jiraporn; Tasanavivat, Pyatat; Kessomboon, Pattapong; Horas, Sujinan; Chongsuvivatwong, Virasakdi; Yipintsoi, Tada; Apakupakul, Nualta; Jirathamopas, Walla; Jintapakorn, Woravut; Kosulwat, Vongsvat; Boonpraderm, Atitada; Wongchanapai, Amornrat; Wanijjakul, Chayanist.

In: Ethnicity and Disease, Vol. 14, No. 2, 01.03.2004, p. 260-268.

Research output: Contribution to journalArticle

He, J, Neal, B, Gu, D, Suriyawongpaisal, P, Xin, X, Reynolds, R, MacMahon, S, Whelton, PK, Glasser, D, Patni, R, Zhang, XH, Bazzano, LA, Chen, J, Muntner, P, Reynolds, K, Chapman, N, Woodward, M, Wu, X, Gan, W, Su, S, Liu, D, Duan, X, Huang, G, Ma, Y, Liu, X, Tian, Z, Wang, X, Fan, G, Wang, J, Qiu, C, Yu, L, Pu, X, Bai, X, Li, L, Wu, W, Xu, L, Liu, J, Jiang, Y, Lan, Y, Huang, L, Yin, H, Wu, X, Deng, Y, He, J, Zhang, N, Yang, X, Chen, X, Wei, R, Liu, X, Ruan, H, Li, M, Zhang, C, Chen, N, Meng, X, Wei, F, Xu, Y, Wu, T, Ji, J, Shi, C, Yang, P, Wang, L, Hu, Y, Yan, L, Wang, Y, Yao, C, Ma, L, Zhang, J, Xu, M, Zhou, Z, Mu, J, Wang, Z, Li, H, Zhao, Z, Porntip Loelekla, SC, Srithara, P, Sariyaporn, P, Pongchoke, P, Jaiyavat, S, Nantawan, C, Kasikoson, V, Thamthitiwat, S, Siviroj, P, Suwanteerangkul, J, Tasanavivat, P, Kessomboon, P, Horas, S, Chongsuvivatwong, V, Yipintsoi, T, Apakupakul, N, Jirathamopas, W, Jintapakorn, W, Kosulwat, V, Boonpraderm, A, Wongchanapai, A & Wanijjakul, C 2004, 'International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia: Design, rationale, and preliminary results', Ethnicity and Disease, vol. 14, no. 2, pp. 260-268.
He J, Neal B, Gu D, Suriyawongpaisal P, Xin X, Reynolds R et al. International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia: Design, rationale, and preliminary results. Ethnicity and Disease. 2004 Mar 1;14(2):260-268.
He, Jiang ; Neal, Bruce ; Gu, Dongfeng ; Suriyawongpaisal, Paibul ; Xin, Xue ; Reynolds, Robert ; MacMahon, Stephen ; Whelton, Paul K. ; Glasser, Dale ; Patni, Rajiv ; Zhang, Xin Hua ; Bazzano, Lydia A. ; Chen, Jing ; Muntner, Paul ; Reynolds, Kristi ; Chapman, Neil ; Woodward, Mark ; Wu, Xigui ; Gan, Wenqi ; Su, Shaoyong ; Liu, Donghai ; Duan, Xiufang ; Huang, Guangyong ; Ma, Yifeng ; Liu, Xiu ; Tian, Zhongqi ; Wang, Xiaofei ; Fan, Guangyong ; Wang, Jiaqiang ; Qiu, Changlin ; Yu, Ling ; Pu, Xiaodong ; Bai, Xinsheng ; Li, Linsen ; Wu, Wei ; Xu, Lihua ; Liu, Jing ; Jiang, Yuzhi ; Lan, Yuhua ; Huang, Lijiang ; Yin, Huaifeng ; Wu, Xianping ; Deng, Ying ; He, Jun ; Zhang, Ningmei ; Yang, Xiaoyan ; Chen, Xiangfu ; Wei, Renmin ; Liu, Xingzhong ; Ruan, Huaiyu ; Li, Ming ; Zhang, Changqing ; Chen, Naying ; Meng, Xiaoyu ; Wei, Fangqing ; Xu, Yongfang ; Wu, Tianyi ; Ji, Jianjiang ; Shi, Chaoxiu ; Yang, Ping ; Wang, Ligui ; Hu, Yuzhi ; Yan, Li ; Wang, Yanjuan ; Yao, Cailiang ; Ma, Liangcai ; Zhang, Jun ; Xu, Mingao ; Zhou, Zhengyuan ; Mu, Jianjun ; Wang, Zhexun ; Li, Huicang ; Zhao, Zirui ; Porntip Loelekla, Sayan Cheepudomwit ; Srithara, Piyamitr ; Sariyaporn, Poolsook ; Pongchoke, Pairao ; Jaiyavat, Somboon ; Nantawan, Charermsri ; Kasikoson, Vachira ; Thamthitiwat, Somsak ; Siviroj, Penprapa ; Suwanteerangkul, Jiraporn ; Tasanavivat, Pyatat ; Kessomboon, Pattapong ; Horas, Sujinan ; Chongsuvivatwong, Virasakdi ; Yipintsoi, Tada ; Apakupakul, Nualta ; Jirathamopas, Walla ; Jintapakorn, Woravut ; Kosulwat, Vongsvat ; Boonpraderm, Atitada ; Wongchanapai, Amornrat ; Wanijjakul, Chayanist. / International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia : Design, rationale, and preliminary results. In: Ethnicity and Disease. 2004 ; Vol. 14, No. 2. pp. 260-268.
@article{7425a3be3e5143e2ac810e662f305f82,
title = "International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia: Design, rationale, and preliminary results",
abstract = "Objectives: The overall objective of the international Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia (InterASIA) was to estimate the prevalence and distribution of cardiovascular disease risk factors, including hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, obesity, cigarette smoking, and physical inactivity, in the general population of both China and Thailand. Methods and Results: A multistage cluster sampling method was used to select a nationally representative sample of 15,838 adults, aged 35-74 years, in China, and 5,350 similarly aged adults in Thailand. Data on medical history, cigarette smoking, alcohol consumption, diet, physical activity, and awareness and control of risk factors for cardiovascular disease, were collected. Blood pressure, body weight and height, and hip and waist circumferences, were measured using standard methods. Fasting blood specimens were collected to measure levels of total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, glucose, and creatinine. All data were carefully collected by specially trained, experienced observers using standardized methods and a stringent level of quality control. The prevalence of self-reported cardiovascular disease in Chinese adults aged 35-74 years was 3.3{\%} in men and 3.6{\%} in women (representing 8,147,000 male and 8,270,000 female cases nationally). The prevalence of self-reported cardiovascular disease in Thai adults was 1.5{\%} in men and 1.7{\%} in women (representing 184,000 male and 226,000 female cases). Conclusions: The InterASIA study provides important information on the current prevalence and control of both cardiovascular disease and its risk factors in the region. These findings will be useful for developing national strategies to reduce the large, and increasing, burden of cardiovascular disease in China and Thailand.",
keywords = "Blood pressure, Cardiovascular disease risk factors, China, Coronary heart disease, Cross-sectional studies, Lipids, Stroke, Thailand",
author = "Jiang He and Bruce Neal and Dongfeng Gu and Paibul Suriyawongpaisal and Xue Xin and Robert Reynolds and Stephen MacMahon and Whelton, {Paul K.} and Dale Glasser and Rajiv Patni and Zhang, {Xin Hua} and Bazzano, {Lydia A.} and Jing Chen and Paul Muntner and Kristi Reynolds and Neil Chapman and Mark Woodward and Xigui Wu and Wenqi Gan and Shaoyong Su and Donghai Liu and Xiufang Duan and Guangyong Huang and Yifeng Ma and Xiu Liu and Zhongqi Tian and Xiaofei Wang and Guangyong Fan and Jiaqiang Wang and Changlin Qiu and Ling Yu and Xiaodong Pu and Xinsheng Bai and Linsen Li and Wei Wu and Lihua Xu and Jing Liu and Yuzhi Jiang and Yuhua Lan and Lijiang Huang and Huaifeng Yin and Xianping Wu and Ying Deng and Jun He and Ningmei Zhang and Xiaoyan Yang and Xiangfu Chen and Renmin Wei and Xingzhong Liu and Huaiyu Ruan and Ming Li and Changqing Zhang and Naying Chen and Xiaoyu Meng and Fangqing Wei and Yongfang Xu and Tianyi Wu and Jianjiang Ji and Chaoxiu Shi and Ping Yang and Ligui Wang and Yuzhi Hu and Li Yan and Yanjuan Wang and Cailiang Yao and Liangcai Ma and Jun Zhang and Mingao Xu and Zhengyuan Zhou and Jianjun Mu and Zhexun Wang and Huicang Li and Zirui Zhao and {Porntip Loelekla}, {Sayan Cheepudomwit} and Piyamitr Srithara and Poolsook Sariyaporn and Pairao Pongchoke and Somboon Jaiyavat and Charermsri Nantawan and Vachira Kasikoson and Somsak Thamthitiwat and Penprapa Siviroj and Jiraporn Suwanteerangkul and Pyatat Tasanavivat and Pattapong Kessomboon and Sujinan Horas and Virasakdi Chongsuvivatwong and Tada Yipintsoi and Nualta Apakupakul and Walla Jirathamopas and Woravut Jintapakorn and Vongsvat Kosulwat and Atitada Boonpraderm and Amornrat Wongchanapai and Chayanist Wanijjakul",
year = "2004",
month = "3",
day = "1",
language = "English (US)",
volume = "14",
pages = "260--268",
journal = "Ethnicity and Disease",
issn = "1049-510X",
publisher = "ISHIB",
number = "2",

}

TY - JOUR

T1 - International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia

T2 - Design, rationale, and preliminary results

AU - He, Jiang

AU - Neal, Bruce

AU - Gu, Dongfeng

AU - Suriyawongpaisal, Paibul

AU - Xin, Xue

AU - Reynolds, Robert

AU - MacMahon, Stephen

AU - Whelton, Paul K.

AU - Glasser, Dale

AU - Patni, Rajiv

AU - Zhang, Xin Hua

AU - Bazzano, Lydia A.

AU - Chen, Jing

AU - Muntner, Paul

AU - Reynolds, Kristi

AU - Chapman, Neil

AU - Woodward, Mark

AU - Wu, Xigui

AU - Gan, Wenqi

AU - Su, Shaoyong

AU - Liu, Donghai

AU - Duan, Xiufang

AU - Huang, Guangyong

AU - Ma, Yifeng

AU - Liu, Xiu

AU - Tian, Zhongqi

AU - Wang, Xiaofei

AU - Fan, Guangyong

AU - Wang, Jiaqiang

AU - Qiu, Changlin

AU - Yu, Ling

AU - Pu, Xiaodong

AU - Bai, Xinsheng

AU - Li, Linsen

AU - Wu, Wei

AU - Xu, Lihua

AU - Liu, Jing

AU - Jiang, Yuzhi

AU - Lan, Yuhua

AU - Huang, Lijiang

AU - Yin, Huaifeng

AU - Wu, Xianping

AU - Deng, Ying

AU - He, Jun

AU - Zhang, Ningmei

AU - Yang, Xiaoyan

AU - Chen, Xiangfu

AU - Wei, Renmin

AU - Liu, Xingzhong

AU - Ruan, Huaiyu

AU - Li, Ming

AU - Zhang, Changqing

AU - Chen, Naying

AU - Meng, Xiaoyu

AU - Wei, Fangqing

AU - Xu, Yongfang

AU - Wu, Tianyi

AU - Ji, Jianjiang

AU - Shi, Chaoxiu

AU - Yang, Ping

AU - Wang, Ligui

AU - Hu, Yuzhi

AU - Yan, Li

AU - Wang, Yanjuan

AU - Yao, Cailiang

AU - Ma, Liangcai

AU - Zhang, Jun

AU - Xu, Mingao

AU - Zhou, Zhengyuan

AU - Mu, Jianjun

AU - Wang, Zhexun

AU - Li, Huicang

AU - Zhao, Zirui

AU - Porntip Loelekla, Sayan Cheepudomwit

AU - Srithara, Piyamitr

AU - Sariyaporn, Poolsook

AU - Pongchoke, Pairao

AU - Jaiyavat, Somboon

AU - Nantawan, Charermsri

AU - Kasikoson, Vachira

AU - Thamthitiwat, Somsak

AU - Siviroj, Penprapa

AU - Suwanteerangkul, Jiraporn

AU - Tasanavivat, Pyatat

AU - Kessomboon, Pattapong

AU - Horas, Sujinan

AU - Chongsuvivatwong, Virasakdi

AU - Yipintsoi, Tada

AU - Apakupakul, Nualta

AU - Jirathamopas, Walla

AU - Jintapakorn, Woravut

AU - Kosulwat, Vongsvat

AU - Boonpraderm, Atitada

AU - Wongchanapai, Amornrat

AU - Wanijjakul, Chayanist

PY - 2004/3/1

Y1 - 2004/3/1

N2 - Objectives: The overall objective of the international Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia (InterASIA) was to estimate the prevalence and distribution of cardiovascular disease risk factors, including hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, obesity, cigarette smoking, and physical inactivity, in the general population of both China and Thailand. Methods and Results: A multistage cluster sampling method was used to select a nationally representative sample of 15,838 adults, aged 35-74 years, in China, and 5,350 similarly aged adults in Thailand. Data on medical history, cigarette smoking, alcohol consumption, diet, physical activity, and awareness and control of risk factors for cardiovascular disease, were collected. Blood pressure, body weight and height, and hip and waist circumferences, were measured using standard methods. Fasting blood specimens were collected to measure levels of total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, glucose, and creatinine. All data were carefully collected by specially trained, experienced observers using standardized methods and a stringent level of quality control. The prevalence of self-reported cardiovascular disease in Chinese adults aged 35-74 years was 3.3% in men and 3.6% in women (representing 8,147,000 male and 8,270,000 female cases nationally). The prevalence of self-reported cardiovascular disease in Thai adults was 1.5% in men and 1.7% in women (representing 184,000 male and 226,000 female cases). Conclusions: The InterASIA study provides important information on the current prevalence and control of both cardiovascular disease and its risk factors in the region. These findings will be useful for developing national strategies to reduce the large, and increasing, burden of cardiovascular disease in China and Thailand.

AB - Objectives: The overall objective of the international Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia (InterASIA) was to estimate the prevalence and distribution of cardiovascular disease risk factors, including hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, obesity, cigarette smoking, and physical inactivity, in the general population of both China and Thailand. Methods and Results: A multistage cluster sampling method was used to select a nationally representative sample of 15,838 adults, aged 35-74 years, in China, and 5,350 similarly aged adults in Thailand. Data on medical history, cigarette smoking, alcohol consumption, diet, physical activity, and awareness and control of risk factors for cardiovascular disease, were collected. Blood pressure, body weight and height, and hip and waist circumferences, were measured using standard methods. Fasting blood specimens were collected to measure levels of total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, glucose, and creatinine. All data were carefully collected by specially trained, experienced observers using standardized methods and a stringent level of quality control. The prevalence of self-reported cardiovascular disease in Chinese adults aged 35-74 years was 3.3% in men and 3.6% in women (representing 8,147,000 male and 8,270,000 female cases nationally). The prevalence of self-reported cardiovascular disease in Thai adults was 1.5% in men and 1.7% in women (representing 184,000 male and 226,000 female cases). Conclusions: The InterASIA study provides important information on the current prevalence and control of both cardiovascular disease and its risk factors in the region. These findings will be useful for developing national strategies to reduce the large, and increasing, burden of cardiovascular disease in China and Thailand.

KW - Blood pressure

KW - Cardiovascular disease risk factors

KW - China

KW - Coronary heart disease

KW - Cross-sectional studies

KW - Lipids

KW - Stroke

KW - Thailand

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=4644265202&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=4644265202&partnerID=8YFLogxK

M3 - Article

C2 - 15132212

AN - SCOPUS:4644265202

VL - 14

SP - 260

EP - 268

JO - Ethnicity and Disease

JF - Ethnicity and Disease

SN - 1049-510X

IS - 2

ER -