MicroRNA-126a Directs Lymphangiogenesis Through Interacting with Chemokine and Flt4 Signaling in Zebrafish

Jian Chen, Rong Fang Zhu, Fang Fang Li, Yu Lai Liang, Chen Wang, Yong Wen Qin, Shuang Huang, Xian Xian Zhao, Qing Jing

Research output: Contribution to journalArticle

17 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'MicroRNA-126a Directs Lymphangiogenesis Through Interacting with Chemokine and Flt4 Signaling in Zebrafish'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences