Neural coding of cell assemblies via spike-timing self-information

Meng Li, Kun Xie, Hui Kuang, Jun Liu, Deheng Wang, Grace E. Fox, Zhifeng Shi, Liang Chen, Fang Zhao, Ying Mao, Joseph Zhuo Tsien

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Neural coding of cell assemblies via spike-timing self-information'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences