SQSTM1/p62 loss reverses the inhibitory effect of sunitinib on autophagy independent of AMPK signaling

Bolin Hou, Gang Wang, Quan Gao, Yanjie Wei, Caining Zhang, Yange Wang, Yuqing Huo, Huaiyi Yang, Xuejun Jiang, Zhijun Xi

Research output: Contribution to journalArticle

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'SQSTM1/p62 loss reverses the inhibitory effect of sunitinib on autophagy independent of AMPK signaling'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences