Tubular p53 regulates multiple genes to mediate AKI

Dongshan Zhang, Yu Liu, QingQing Wei, Yuqing Huo, Kebin Liu, Fuyou Liu, Zheng Dong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

81 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Tubular p53 regulates multiple genes to mediate AKI'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences