Waist-to-height ratio and BMI predict different cardiovascular risk factors in Chinese children [6]

Weili Yan, Xiaoling Wang, Hua Yao, Jianghong Dai, Yujian Zheng, Xiaoyan Yang, Xiaokaiti Yibulayin, Jun Cui

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

13 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Waist-to-height ratio and BMI predict different cardiovascular risk factors in Chinese children [6]'. Together they form a unique fingerprint.