Isolation and characterization of patient-derived, toxic, high mass Amyloid β-protein (Aβ) assembly from Alzheimer disease brains

Akihiko Noguchi, Satoko Matsumura, Mari Dezawa, Mari Tada, Masako Yanazawa, Akane Ito, Manami Akioka, Satoru Kikuchi, Michio Sato, Munehiro Noda, Atsusbi Fukunari, Shin Ichi Muramatsu, Yutaka Itokazu, Kazuki Sato, Hitoshi Takahashi, David B. Teplow, Yo Ichi Nabeshima, Akiyoshi Kakita, Kazutomo Imahori, Minako Hoshi

Research output: Contribution to journalArticle

129 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Isolation and characterization of patient-derived, toxic, high mass Amyloid β-protein (Aβ) assembly from Alzheimer disease brains'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds