MiR-200c targets CDK2 and suppresses tumorigenesis in renal cell carcinoma

Xuegang Wang, Xuanyu Chen, Weiwei Han, Anming Ruan, Li Chen, Rong Wang, Zhenghong Xu, Pei Xiao, Xing Lu, Yan Zhao, Jia Zhou, Shaoyong Chen, Quansheng Du, Hongmei Yang, Xiaoping Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'MiR-200c targets CDK2 and suppresses tumorigenesis in renal cell carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences