The localization of type 2 diabetes susceptibility gene loci in northern Chinese Han families

Jinying Zhao, Heng Wang, Momiao Xiong, Wei Huang, Jin Zuo, Zhu Chen, Boqin Qiang, Qi Sun, Yuxiu Li, Qiuying Liu, Weinan Du, Jialun Chen, Wei Ding, Wentao Yuan, Yang Zhao, Hongyan Xu, Li Jin, Fude Fang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'The localization of type 2 diabetes susceptibility gene loci in northern Chinese Han families'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology